Grunnarbeid er som oftest ”usynlig”, men faktisk den viktigste jobben som gjøres. Det hjelper lite med flinke håndverkere til støping, steinlegging, asfaltering, hagearbeid osv, dersom grunnarbeidet ikke er godt nok