Grunnarbeid

Grunnarbeid er som oftest ”usynlig”, men faktisk den viktigste jobben som gjøres. Det hjelper lite med flinke håndverkere til støping, steinlegging, asfaltering, hagearbeid osv, dersom grunnarbeidet ikke er godt nok